بایگانی

FS150R07N3E4-B11

شماره قطعه : FS150R07N3E4-B11igbt
نوع کالا : ماژول IGBT six pack
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon