بایگانی

FS150R07PE4

شماره قطعه : FS150R07PE4IGBT
نوع کالا : ماژول IGBT six pack
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت : infineon

indexinfineon