اخبار

FS150R07PE4

شماره قطعه : igbtFS150R07PE4
نوع کالا : ماژول IGBT six pack قطع سریع
آمپر : 150A
ولتاژ : 650V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط