بایگانی

FS150R07PE4

شماره قطعه : igbtFS150R07PE4
نوع کالا : ماژول IGBT six pack قطع سریع
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon