اخبار

FS200R07N3E4R

شماره قطعه : FS200R07N3E4Rigbt
نوع کالا : ماژول IGBT six pack
آمپر : 200A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط