اخبار

FS200R07PE4

شماره قطعه : igbtFS200R07PE4
نوع کالا : ماژول IGBT قطع سریع
آمپر : 200A
ولتاژ : 650V
محصول شرکت : Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط