بایگانی

FS200R07PE4

شماره قطعه : igbtFS200R07PE4
نوع کالا : ماژول IGBT قطع سریع
آمپر : ۲۰۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت : Infineon

indexinfineon