اخبار

FS3L30R07W2H3F_B11

شماره قطعه : FS3L30R07W2H3F_B11igbt
نوع کالا : IGBT 3 سرعت بالا
آمپر : 30
ولتاژ : 650

index

infineon

مطالب مرتبط