اخبار

FS3L50R07W2H3F_B11

شماره قطعه : FS3L50R07W2H3F_B11igbt
نوع کالا :  IGBT 3 سرعت بالا
آمپر : 50
ولتاژ : 650
محصول شرکت : infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط