بایگانی

FS450R12OE4

شماره قطعه :FS450R12OE4FS450R12OE4
نوع کالا :  Sixpack IGBT module
آمپر : ۴۵۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon