اخبار

FS50R07N2E4

IGBTشماره قطعه : FS50R07N2E4
نوع کالا : ماژول IGBT six pack
آمپر : 50A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت : Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط