اخبار

FS50R07U1E4

شماره قطعه : FS50R07U1E4IGBT
نوع کالا : ماژول IGBT six pack
آمپر : 50A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon