بایگانی

FS75R06KE3

شماره قطعهFS75R06KE3IGBT
نوع کالا : sixpack IGBT Modules
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon