بایگانی

FS75R07N2E4

شماره قطعه : FS75R07N2E4IGBT
نوع کالا : ماژول IGBT six pack
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت : infineon

indexinfineon