بایگانی

FS75R07U1E4

شماره قطعه : FS75R07U1E4IGBT
نوع کالا : ماژول IGBT six pack
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

index