بایگانی

FZ1600R12HP4

شماره قطعه:FZ1200FZ1600R12HP4
نوع کالا:Single switch IGBT module
آمپر : ۱۶۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon