بایگانی

FZ1800R12HE4_B9

شماره قطعه :MASCOFZ1800R12HE4_B9
نوع کالا : single switch IGBT module
آمپر : ۱۸۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon