بایگانی

FZ900R12KE4

شماره قطعه :FZ900FZ900R12KE4
نوع کالا : single switch IGBT module
آمپر : ۹۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon