بایگانی

V4RNAYSB353A

شماره قطعه: RV4NAYSB353ARV4NAYSB353A

نوع کالا : ولوم (پتانسیومتر)

تعداد دور : ۱

اهم  : ۳۵۰۰۰ohm

کیلو اهم : ۳۵KOHM

توان: ۲W

ولتاژ : ۵۰۰V

محصول شرکت :  ALLEN BRADLEY

 Datasheet