اخبار

SKKE 1200

شماره قطعه: SEMIKRONSKKE 1200

نوع کالا : ماژول دیود یکسو کننده

آمپر : 1180A

ولتاژ : از1800 تا2200 ولت

محصول شرکت :SEMIKRON

وزن خالص : 2.2 kg

مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها

Datasheet

مطالب مرتبط