اخبار

SKKE 15

شماره قطعه: SEMIKRONSKKE 15

نوع کالا :ماژول دیود یکسو کننده

آمپر : 14A

ولتاژ : از 600 تا 1600 ولت

محصول شرکت :SEMIKRON

وزن خالص : 0.044 kg

مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها

Datasheet

مطالب مرتبط