اخبار

SKKE 162

شماره قطعه:SEMIKRONSKKE 162

نوع کالا : ماژول دیود یکسو کننده

آمپر : 195A

ولتاژ : از 800 تا 1800 ولت

محصول شرکت : SEMIKRON

وزن خالص : Kg. 0.16

Datasheet

مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها,یکسو کننده در کانورترهایی AC/AC ,یکسو کننده در دستگاههای کنترل موتورهای AC

مطالب مرتبط