اخبار

SKKT71/06D

SKKT71/06Dشماره قطعه: SKKT71/06D

نوع کالا : ماژول تریستور

آمپر : 70A

ولتاژ : 600V 

محصول شرکت : SEMIKRON

وزن خالص  : 0.095 کیلو گرم

مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها

Datasheet

مطالب مرتبط