اخبار

T1080N

شماره قطعه: T1080Ninfineon
نوع کالا : تریستور دیسکی برای کنترل فاز
آمپر : 1078A
ولتاژ : از 200 تا 600 ولت
محصول شرکت : Infineon
Datasheet

مطالب مرتبط