اخبار

T420N12TOF

شماره قطعه: T420N12TOFinfineon
نوع کالا : تریستور دیسکی  کنترل فاز
آمپر : 424
ولتاژ : 1200
محصول شرکت : Infineon
قطر Ø میلیمتر :48
ارتفاع میلیمتر : 14
وزن : 0.11  کیلوگرم
تولید در کشور : مجارستان
Datasheet

مطالب مرتبط