بایگانی

T420N12TOF

شماره قطعه: T420N12TOFinfineon
نوع کالا : تریستور دیسکی  کنترل فاز
آمپر : ۴۲۴
ولتاژ : ۱۲۰۰
محصول شرکت : Infineon
قطر Ø میلیمتر :۴۸
ارتفاع میلیمتر : ۱۴
وزن : ۰٫۱۱  کیلوگرم
تولید در کشور : مجارستان
Datasheet