اخبار

T580N02TOF

شماره قطعه: T580N02TOF infineon
نوع کالا : تریستور دیسکی
آمپر : 568A
ولتاژ : 200V
محصول شرکت: Infineon
Datasheet

مطالب مرتبط