اخبار

کانال شیاردار 60*100

W&E نوع کالا : کانال شیاردار

عرض : 100mm

ارتفاع :60mm
طول : 2 متر

تولید شرکت:W&E

مطالب مرتبط