بایگانی

کانال شیاردار ۶۰*۱۰۰

W&E نوع کالا : کانال شیاردار

عرض : ۱۰۰mm

ارتفاع :۶۰mm
طول : ۲ متر

تولید شرکت:W&E