اخبار

SKKH 280 H4

شماره قطعه: SEMIKRONSKKH 280 H4

 نوع کالا : ماژول دیود تریستور

 آمپر : 252A

 ولتاژ : از 2000 تا 2200 ولت

 محصول شرکت :SEMIKRON

مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها

Datasheet

مطالب مرتبط