اخبار

SKKT 92

شماره قطعه: SEMIKRONSKKT92

نوع کالا : ماژول تریستور

آمپر : 95A

ولتاژ : از 800 تا 1800 ولت

محصول شرکت :SEMIKRON

وزن خالص :0.095Kg

مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها

Datasheet