T281N65TOF PR

شماره قطعه : T281N65TOF PR نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : 280 ولتاژ: 6500 محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ...

ادامه مطلب

T3441N52TOH

شماره قطعه :  T3441N52TOH نوع کالا :  تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: 3200A ولتاژ: 5200V محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر ...

ادامه مطلب

T3101N42TOH

شماره قطعه :   T3101N42TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: 3160 ولتاژ: 4200 محصول  شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر ...

ادامه مطلب

T1971N44TOH

شماره قطعه : T1971N44TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: 1730 ولتاژ: 3800 تا 4400 ولت محصول شرکت : Infineon قطر کامل به م...

ادامه مطلب

T1930N

شماره قطعه : T1930N نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر :  2180 ولتاژ: 3000 تا 3800 محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمت...

ادامه مطلب

T1601N

شماره قطعه : T1601N نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: 1900 ولتاژ: 3200 تا 3600 محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر :...

ادامه مطلب

T1551N

شماره قطعه : T1551N نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: 1770 ولتاژ: 4800 تا 5200 ولت محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمت...

ادامه مطلب

T1401N

شماره قطعه : T1401N نوع کالا :  تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: 1590 ولتاژ: 3800 تا 4400 ولت محصول شرکت : infinone قطر کامل به میلیم...

ادامه مطلب

T730N

شماره قطعه : T730N نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: 730 ولتاژ: 3800 تا 4200 محصول شرکت : Infineon قطر کامل به میلیمتر : 72...

ادامه مطلب

T2480N

شماره قطعه : T2480N نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر:2490 ولتاژ: 2200 تا 2800 محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر :...

ادامه مطلب