اخبار

CI-1560A

شماره قطعه: CI-1560ACI-1560A

نوع کالا : نمایشگر وزن

محصول شرکت : CAS کره

وزن خالص  :1.5 کیلو گرم

index