برچسب ها: "تریستور"

T171-320-18

شماره قطعه: T171-320-18 نوع کالا : تریستور پیچی روسی آمپر : ۳۲۰A ولتاژ :۱۸۰۰V

در: اخبار

ماژول تریستور SKKT250

شماره قطعه: SKKT250 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۲۵۰A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۰٫۶۴kg Datasheet بیشترین موارد مصرف  کنترل موتورهای دی سی  در ابزار آلات ماشینها, برخی از سیستم استارتر موتورهای ای سی,در سیستمهای  کنترل دمای کوره های فرآیند…

در: اخبار

FS75R07N2E4_B11

شماره قطعه : FS75R07N2E4_B11 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۷۵A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : Infineon

در: اخبار

SEMIKRON 2015

     

در: اخبار

T658N26TOF

شماره قطعه : T658N26TOF نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۶۵۹ ولتاژ : ۲۶۰۰ محصول شرکت : infineone قطر کامل به میلیمتر : ۶۰ ارتفاع به میلیمتر : ۱۴ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۳۶ وزن کیلو گرم : ۰٫۱ کشور تولید کننده : مجارستان تولید متوقف شده

در: اخبار

T3011N80TOH

شماره قطعه : T3011N80TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۸۰۰ ولتاژ : ۸۰۰۰V محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۲ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم: ۳٫۲ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T2871N70TOH PR

شماره قطعه : T2871N70TOH PR نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: ۲۶۲۰ ولتاژ : ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۲ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم : ۴ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T2871N75TOH

شماره قطعه : T2871N75TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر :۲۶۲۰ ولتاژ : ۷۵۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۲ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم : ۴ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T1901N70TOH

شماره قطعه : T1901N70TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۱۰۰ ولتاژ: ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم : ۳٫۲ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

TT61N16KOF

شماره قطعه : TT61N16KOF نوع کالا : ماژول تریستور SCR آمپر : ۶۰ ولتاژ : ۱۶۰۰ محصول شرکت : infineon وزن کیلو گرم : ۰٫۱۶ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار