بایگانی

FS75R07N2E4_B11

شماره قطعه : FS75R07N2E4_B11IGBT
نوع کالا : ماژول IGBT six pack
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت : Infineon

indexinfineon