اخبار

T658N26TOF

شماره قطعه : T658N26TOFinfineon
نوع کالا : تریستور دیسکی
آمپر : 659
ولتاژ : 2600
محصول شرکت : infineone
قطر کامل به میلیمتر : 60
ارتفاع به میلیمتر : 14
قطر محل اتصال به میلیمتر : 36
وزن کیلو گرم : 0.1
کشور تولید کننده : مجارستانتریستور دیسکی

تولید متوقف شده

index

مطالب مرتبط