اخبار

آی جی بی تی DF150R12RT4

شماره قطعه : DF150R12RT4 IGBT
نوع کالا :  IGBT4 – T4 Chopper
آمپر : 150A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط