بایگانی

FF150R12KE3G

شماره قطعه:FF150R12KE3GFF150R12KE3G
نوع کالا:Dual IGBT module
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon