اخبار

FF200R12KE3

شماره قطعه:MASCOFF200R12KE3
نوع کالا:Dual IGBT module
آمپر : 200A
ولتاژ: 1200V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon

مطالب مرتبط