بایگانی

FF800R12KE3

شماره قطع:FF800R12KE3.MASCOFF800R12KE3
نوع کالا: Dual IGBT module
آمپر : ۸۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon