اخبار

آی جی بی تی F3L300R12MT4_B22

شماره قطعه : F3L300R12MT4_B22IGBT
نوع کالا :  IGBT4 – T4
آمپر : 300A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

 

مطالب مرتبط