بایگانی

آی جی بی تی F3L300R12MT4_B22

شماره قطعه : F3L300R12MT4_B22IGBT
نوع کالا :  IGBT4 – T4
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon