بایگانی

FF300R12ME3

شماره قطعه:FF300R12ME3FF300R12ME3
نوع کالا:Dual IGBT module
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon