بایگانی

آی جی بی تی FF100R12RT4

شماره قطعه : FF100R12RT4IGBT
نوع کالا :dual IGBT4 – T4
آمپر : ۱۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon