بایگانی

FD900R12IP4DV

شماره قطعه :DF900R12IP4DFD900R12IP4DV
نوع کالا :  Chopper IGBT module
آمپر : ۹۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon