بایگانی

FS300R12OE4

شماره قطعه :FS450R12OE4FS300R12OE4
نوع کالا :  Sixpack IGBT module
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon