بایگانی

FZ1800R12HP4_B9

شماره قطعه:MASCOFZ1800R12HP4_B9
نوع کالا:Single switch IGBT module
آمپر : ۱۸۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon