اخبار

SKKH 57

شماره قطعه: SEMIKRONSKKH 57

نوع کالا : ماژول دیود تریستور

آمپر : 50A

ولتاژ : از 800 تا 1800 ولت

محصول شرکت :SEMIKRON

وزن خالص :0.095Kg

مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها

Datasheet

مطالب مرتبط