بایگانی

T2510N

شماره قطعه: T2510Ninfineon
نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز
آمپر : ۲۵۱۰A
ولتاژ : از ۲۰۰ تا ۶۰۰ ولت
محصول شرکت : Infineon
Datasheet

T2510N02TOFT2510N04TOFT2510N06TOF