اخبار

T2510N

شماره قطعه: T2510Ninfineon
نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز
آمپر : 2510A
ولتاژ : از 200 تا 600 ولت
محصول شرکت : Infineon
Datasheet

T2510N02TOFT2510N04TOFT2510N06TOF

 

مطالب مرتبط