بایگانی

FF600R12ME4A-B11

شماره قطعه :FF600R12ME4A_B11
IGBT نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۶۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon