اخبار

T3710N

شماره قطعه:  T3710Ninfineon
نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز
آمپر : 3710  آمپر
ولتاژ : از 200 تا 600 ولت
محصول شرکت : Infineon
قطر :  100mm
ارتفاع : 26mm
Datasheet

مطالب مرتبط