اخبار

آی جی بی تی DF80R12W2H3_B11

شماره قطعه : DF80R12W2H3_B11IGBT
نوع کالا :  IGBT HighSpeed 3 -Chopper
آمپر : 80A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط