بایگانی

آی جی بی تی DF80R12W2H3_B11

شماره قطعه : DF80R12W2H3_B11IGBT
نوع کالا :  IGBT HighSpeed 3 -Chopper
آمپر : ۸۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon