بایگانی

FF200R12KT3-E

شماره قطعه:FZ900FF200R12KT3_E
نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع
آمپر : ۲۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon