بایگانی

DF400R12KE3

شماره قطعه:DF400R12KE3MASCO
نوع کالا: chopper IGBT module                 
آمپر : ۴۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon