بایگانی

FF150R12KT3G

شماره قطعه:MASCOFF150R12KT3G
نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon